Nyt lejlighedskatalog

Lejlighedskataloget er nu opdateret. Det er blandt andet tilrettet i forhold til hvor der er tilgængelige lejligheder henne. Herudover er planerne rettet til i forhold til nogle af jeres kommentarer til planerne. De nye lejlighedskataloger findes under fanen tegninger og under boligplaner. I er som altid velkomne til at kommentere og stille spørgsmål til de nye planer.

Liste over hvad helhedsplanen planlægges at indeholde

Nogle har efterspurgt en liste over hvad helhedsplanen indeholder. Dette kan vi ikke svare helt sikkert på, da det afhænger af hvor meget støtte Landsbyggefonden giver i sidste ende. Vi har lavet en foreløbig liste over hvad vi på nuværende tidspunkt planlægger at Helhedsplanen skal indeholde. Her er det beskrevet hvad der laves i tilgængelige og ikke-tilgængelige lejligheder.

Listen findes her: Indhold i Helhedsplanen for Granparken

Filen findes også under fanen planlægning

Boligstøtte

Hvis du er berettiget til boligstøtte og din husleje ændres, vil din boligstøtte også ændres.

Du kan selv beregne din boligstøtte på www.borger.dk, klik på linket herunder og følg vejledningen:

https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=72b5638f-70c3-41e3-8974-e7888099d981&PageId=b0244c66-1e26-470c-88c1-768a24b0abc8

På www.borger.dk kan du også læse mere om reglerne for boligstøtte og hvad der skal til før man er berettiget.