Liste over hvad helhedsplanen planlægges at indeholde

Nogle har efterspurgt en liste over hvad helhedsplanen indeholder. Dette kan vi ikke svare helt sikkert på, da det afhænger af hvor meget støtte Landsbyggefonden giver i sidste ende. Vi har lavet en foreløbig liste over hvad vi på nuværende tidspunkt planlægger at Helhedsplanen skal indeholde. Her er det beskrevet hvad der laves i tilgængelige og ikke-tilgængelige lejligheder.

Listen findes her: Indhold i Helhedsplanen for Granparken

Filen findes også under fanen planlægning

Skriv et svar